Uw beveiligingsvraagstuk onze zorg

K&G is voor u de partner in veiligheid op gebied van professionele blusmiddelen en de beste mobiele werklichten.

BLUSMIDDELEN WERKLICHTEN
Stat-x

Blusmiddelen en techniek

Het doel van brandbestrijding is het blussen van een brand. Het beantwoorden van een brandbeveiligingsvraagstuk begint met het vaststellen van de fase waarin de brand moet worden gedetecteerd en op welk moment het gewenst is een blusactie in te zetten.

OVER BLUSMIDDELEN
Ritelite portable lighting

Licht en veiligheid

Mensen zijn visueel ingesteld. Zonder licht hebben we moeite ons te oriënteren in de ruimte en missen we feedback over ons handelen. Onvoldoende licht op de werkplek kan daardoor leiden tot fouten en productieverlies en zelfs ongelukken.

OVER WERKLICHTEN